Feriecenter Øster Hurup

Havblik 2, 9560 Hadsund

Telefon: 0045 40447913

Mail: Vandland@mail.dk